12 Temmuz 2013 Cuma

Birikenler

Çok uzun ara verdim burada olmasam da olduğum yerlerdeki notlarımı aktarayım istedim 
2 haziran 2013
Siz Bizim Dilimizi anlamıyorsunuz Sizin dilinizden konuşmak gerek....
Peygamberimizin mekkeye dönüşünde silahsız olarak dönmelerine izin verir mekkeli müşrikler Peygamberimiz dostlarına ''ölüme gidiyoruz gerekirse istemeyen gelmeyebilir'' der. Ancak hepbirlikte yola çıkarlar mekkeye doğru.

''MUTİ KABLEN MUTİ '' ''ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ'' HÜKMÜ ÜZERİNE Mekke'ye girerler

Dostlar bizlerde ölmeden önce ölümü kabul edip bu yola baş koyduk

5 haziran 2013
Ne olursan ol gel
Ey Mevlana!
Sen insanı, “hazret-i insan” bildin. İnsanlar da seni, insanlığın en parlak yıldızlarından biri bildi. Sen açtın yüreğini kocaman, koskocaman; yüreğin kadar büyüdün. Hiç kimsenin acı ve azap çekmesini, Cehenneme düşmesini istemedin.
Busebeple seslendin herkese, her kesime ve en feci günahlara düşşlere…
“Gel,gel, gel!
Ne olursan ol, gel!
Kim olursan ol, gel!
Tövbeni yüz kere bozmuş olsan da gel!” dedin.
Çünkü senin dergâhın, ümitsizlik dergâhı değildi.
Ümitlerin tükendiği yerde, Rahman ve Rahim Olan’ın merhameti, şefkati ve bağışlayıcılığı vardı.
Sen bu coşkun rahmeti fark ettin; bize de fark ettirdin.
Biliyordun ki Rabbinin affı sonsuzdu, bağışlaması sınırsızdı, rahmeti gelmek için hep vesile arardı.
İşte sen, o Allah ahlakının güzel bir temsilcisiydin.
Şimdi ise o ahlaka çok muhtacız, o pırıl pırıl kalbinin coşkun duygularına pek hasretiz. İşte bu sebeple bir kez daha çalıyoruz kapını.
O hiç kapanmayan ve hep çağıran dergâhında, bizim de olsun yerimiz.
Lâyık olmasak da kabul edeceğini biliyoruz. Çünkü yedi asır sonra hâlâ kulaklarımızda çınlıyor davetin, “Gel, gel!” diyen sesin…
BIZIMLESIN BILIYORUZ

Berat kandiliniz mübarek olsun...
(Berat kelime anlamı olarak, borçtan, suçtan ve cezadan kurtulma günüdür. )
Allahım bizi ba
şımızdaki cezadan kurtar; biz bu cezayı sorumluluklarımızı önemsememekle hakettik ancak sen Affedicilerin en yücesisin, Senin yerine bizi kimsenin yargılamasına müsaade etme Ya Rabbi. Amin

26 Haziran  2013
Etnik Kimliğimi,
Siyasal kimli
ğimi,
Dinsel Kimli
ğimi,
Cinsel Kimli
ğimi ve İnsan olmak dışındaki tüm kimliklerimi kaybettim
Yenileri alınmayaca
ğından HÜKÜMSÜZDÜRLER

26.06.12 / bölüm 2
En do
ğal haliyle insan kimdir ?
En do
ğal haliyle insan;
Do
ğduğu andaki bebektir.
En do
ğal haliyle insan;
Bebe
ğini kucağında tüm kötülüklerden korumaya çalışan ANNE'dir.
En do
ğal haliyle insan;
Evlatlarını ailesini kimseye muhtaç etmeden ya
şatmaya çalışan BABA'dır
En do
ğal haliyle insan;
Anne babasına kendisinin dünya isimli gezegende var olup geli
şimini tamamlamasına aracı oldukları için teşekkür eden EVLAT'tır
En do
ğal haliyle insan;
Tüm varlıkla(insan, hayvan, bitki, canlı, cansız ) 1likte ya
şamayı ve hiç bir şeyi kendinden ayrı görmemeyi ilke edinmiş VARLIK'tır
YARGILAMAYAN, YARGILANMAYAN'dır

Neden Üretmiyoruz da tembellik yapıp birilerinin ürettiklerini paylaşıp duruyoruz . İşimiz gücümüz sanal dedikodu oldu sanırım. Artık üretim zamanı; herkes üretmeli ki bir şeyler yoluna girsin. Üretilenleri tüketip işe yaramaz hale gelinceye kadar paylaşmanın anlamı yok bence. Ekonomideki tüketici toplum potansiyeli sosyal medyada da tüketici modunda devam ediyor ne yazık ki...

1 Temmuz 2013
       Sevgili kardeşlerim
Uzun zamandır forumları  , elimden geldi
ğince takip etmeye çalışıyorum. Gözlemlediğim gerçekten iyi niyetli fikirler var. İnternet ortamından ulaşamayacağımız insanlara ulaşmak için yaz okulları kurma projeleri kulağa her ne kadar hoş ve iyi niyetli gelse de bu konuda yapılabilecek ve çok daha etkili olacağını düşündüğüm bir uygulamayı tartışmaya açmanızı diliyorum. Köylere gittiğiniz de insanlarla konuşmak için kahve toplantıları düzenleyebilirsiniz onlara fikirlerinizi anlatmak için çabalar sarf edebilirsiniz; ancak eğitimli kişiler olarak onların dilinden konuşmanız mümkün olmayacaktır. Ülkemiz için çok önemli bir konuda üretim yapan o insanlar için öncelikle yetiştirdikleri temel gıda maddelerini zarar etmeden pazarlayabilecekleri bir ortama sahip olabilmeleri, sizlerin onlara teorik bir dille anlatacağınız Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, iktidarın yeşil alanları yıkıp yerine AVM yapma, ya da yaşantımıza ne kadar müdahele ettiğini anlatmanızdan daha önemlidir. Çünkü bizim pazarlarda en ucuza 5 tl ye aldığımız ürünü kendilerinden 50 krş a alan aracılar zinciri yüzünden çoğunlukla emeklerinin karşılığını alamadıkları için gün geçtik  çe daha zor duruma gelmektedirler. Üstelik bir de bankalardan kredi almak zorunda kalıp ürettiklerini maliyetinin altında satmak zorunda kaldıkları için gün geçtikçe daha da zor duruma düşmektedirler. Onlara yapabileceğiniz en büyük yardım onlarla birlikte tarlalarda çalışmak olacaktır. Çalışırken bir yandan da hep birlikte aracıları ortadan kaldırarak kendi mallarını en azından 2 katı fazlasına satmalarını sağlayacak yolları birlikte araştırmak, gerekirse üretimlerini uygun fiyatlara büyük şehirlere taşıyabilecek ortamları araştırmak ( ki üreticinin en büyük sorunu ürettiklerini taşıma problemidir ) ve taşınan bu malları öğrenci kardeşlerimizin eğitim masraflarına da katkıda bulunacak ufak karlarla pazarlarda ya da diğer ortamlarda satmalarını sağlamak.
Çok basit bir hesap yapabiliriz. Domates tarladan 25-30 kuru
şa alınıyor ve tüketiciye ulaşğında bunun satış fiyatı 2 tl ye çıkıyor. Birileri ulaşımı sağlarsa 25 kuruş olan domatesin maliyeti diyelim 50 kuruşa çıktı. Pazar da bu domates 1 tl ye satılsa 25 kuruşu satan öğrenci arkadaşa kalsa
25 kuru
ş satıcıya+25 kuruş taşımacıya 50 kuruş ta üreticiye kalır ve hem piyasada insanlar yarı fiyatına gıda maddelerini almış olurlar hem de üretici ürettiği üründen 2 katı kazanç elde etmiş olur.Ey Dost !
Sen bana yakınsın uzaktaki birisini kucaklaman zor.
En yakınındakine sarıl öncelikle. E
şine sarıl, evladına sarıl ama senin olduğu için değil yanında olduğu için sarıl.
Senin yakınındakilerin de senden ba
şka yakınlarındakiler mutlaka var.
Onlara da söyle onlar da yakınlarındakine sevgi ile kucak açsınlar.
Analar analara sarılsınlar; Evlatlar evlatlara; Babalar ailelerine, amcalar teyzeler ye
ğenlerine,kuzenler birbirlerine ama sizin olduğu için değil.
Kahvede sohbet etti
ğin, otobüste seninle seyahat eden, okulda aynı sırayı paylaşğın, sınavda aynı sorulara cevap verdiğin, iş yerinde sorunları birlikte halletmeye çalışğın insana sarıl. O senin rakibin düşmanın değil asla.
O 1 E
Ş,
O 1 ANA,
O 1 EVLAT,
O 1 BABA,
O 1 AMCA,
O 1 TEYZE,
O 1 YE
ĞEN,
O 1 KUZEN,
O 1
İNSAN
O 1....
AMA O 1 OLAMIYORSA SORUN SENDE DE
ĞİLDİR !!!!
2 Temmuz 2013
Bu gün akşam üzeri kızartma yaparken sıçrayan kızgın yağ iki parmağımın yanmasına neden oldu. Aradan geçen 4 saatlik bir zaman da o parmakların sızısı bir türlü dinmedi. Bu kadarcık bir yanığın verdiği acıyı yaşarken alevler içinde canlı, canlı yanmaya mahkum edilen insanların yaşam ile ölüm arasındaki o anda çektikleri acı yüreğime düştü. Bugün yaşadığım bu deneyim bana onları unutmamam gerektiğini, onlara böyle bir acıyı yaşatmayı layık gören insanlara bile böyle bir acı yaşamamaları için dua etmem gerektiğini hatırlattı. Ama yine de anlamakta zorluk çekiyorum bu nasıl bir insanlıktır, Buna göz yuman, ardına düşmeyen hangi inanca sahip bir anlayıştır. Bu nasıl bir vicdandır?
3 Temmuz 2013
İnsan olmak bu kadar mı ZOR
İNSAN'ız dedikçe, birisi diyor ki hayır BEN bu'yum(etnik köken )
Bunu duyan di
ğeri SEN bu'ysan BEN de şu'yum (bir başka ırk)
Di
ğeri de bağırmaya başlıyor Ben taraftarım BENDEN büyük yok
Ötekiler durur mu B
İZ'im Dinimiz var, SİZ; onlara karşı haykırmaya başlıyor bu sefer,ONLAR da kargaşaya katılınca herşey başa dönüyor.
Hani nerede 1'lik, nerde
İNSAN olmak.
Sadece 1 ay için ..... MI
Ş gibi davrandık.
Üstümüze bu elbiseyi uyduramadık.
Eski elbiselerimizi özlemeye ba
şladık.
Ve KORKARIM yakında üzerimize uymayan bu elbiseyi yakıp yok etmek ilk hedefimiz olacak.
ÜZGÜNÜM
6 Temmuz 2013
Uyutmayacaklar bizi,
Her gün biraz daha fazla uyanık kalmamıza sebep oldukları için.
Her gün biraz daha ya
şama bağlanmamız için; bizi yok saymalarından dolayı
Her gün biraz daha
İNSAN olmamızı sağladıkları için
Her gün biraz daha 1le
şmemizi sağladıkları için
Her gün
şiddetlerini artırarak şiddet'in güzel birşey olmadığını bize daha fazla gösterdikleri için
Her gün Allah'ın adı ile insanları kandırmaya çalı
şırlarken, Tüm varlığın Allahın mülkü olduğunu kabul etmeyerek Allah'ı inkar ettiklerini; kandırmaya çalıştıkların insanların bile görmesini sağladıkları için
Te
şekkür ediyorum şahsen...
9 temmuz 2013
Çok kişi konuşuyor,
Çok ki
şi, çok şey konuşuyor,
Gizliden gizliye çok ki
şi BEN diyor,
Ki
şiler toplu halde konuşuyor
Topluluklar çok
şey konuşuyor,
Çok
şey konuşan topluluklar gizliden gizliye BİZ diyor.
Gülümsüyoruz, birbirimize 1likte (mi) hareket ediyoruz.
1likte hareket eden B
İZim içimizde de gizliden gizliye BEN diyenler yok değil.
BEN ne kadar sakıncalıysam; B
İZ de en az o kadar sakıncalıyız.
Hele B
İZim içimizde ki BEN hepsinden daha sakıncalı.
SEN'den O'ndan S
İZ'den SİZLER'den hiç bahsetmeyeceğim.
1likte olabilmemiz için ÖLMEK GEREK dostlar.
BEN, SEN, O, B
İZ, SİZ, ONLAR ölmeli ki 1 olalım
11 temmuz 2013
Kimse kusura bakmasın BEN değerliyim ben nedenmi değerliyim ?
Ben
İNSANIM!!!!
Ben öncelikle insan kimli
ğimle bir yerlerde olmak istiyorum.
Ben bir yerlerde olmak istiyorum birileri diyor ki insan olmak yetmez.
Ben bir yerlerde olmak istiyorum ama insan olmak dı
şında bir dileğim yok.
Ben bir yerlerde olmak isterken
İnsanlık için olmak istiyorum Kamil Bekir YAYLIM öldü diyorum .
Hadi sizde ölün kendinizi yok ederek
İNSANlığı var edin
SEVG
İ'yi var edin
A
ŞK'ı var edin ölmezseniz AŞK OLMAZ
Ölmezseniz 1lik olmaz
ÖLMEZSEN
İZ YAŞAYAMAZSINIZ
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ

2 yorum:

Uma dedi ki...

neler neler yazmissin, rahatladin mi Tutsak'cigim :)

tutsak dedi ki...

Başka bir alemde (face ) duramıyor bazen dil, kalem. toplayıp buraya sakladım hepsini kaybolmasınlar diye :)